Allbrightrapporten 2016

Allbrightrapporten 2016 är här. De börsnoterade fastighetsbolagen är fortfarande på första plats vad gäller andel kvinnor i ledningsgrupp (33%) respektive styrelser (35%). Rapporten konstaterar att fastighetsbranschen tycks ha hittat nyckeln till att rekrytera kvinnor.

 

 

Kommentarer är stängda.