Golden Rules of Leadership

PM Search närvarade vid Golden Rules of Leaderships event kring ledarskap, mentorskap,
förebilder och nätverk.

Golden Rules of Leadership togs fram inom ramen för International Council on Womens Business Leadership (ICWBL). Konceptet presenterades för rådets medlemmar och dåvarande utrikesminister Hillary Rodham Clinton i november 2012. I Sverige driver Tillväxtverket programmet inom ramen för tillväxtfrämjande initiativ.

Golden Rules of Leadership är ett förhållningssätt för ledarskap och företagande. Det innebär att både kvinnor och män på ledande positioner, på alla nivåer och inom olika sektorer och branscher, åtar sig att konsekvent och uthålligt vara generösa med sina kontakter. Att lyfta fram, nämna, ta med och inkludera entreprenörer och ledartalanger på ett medvetet sätt i sin vardag.

Kommentarer är stängda.