Michaël Berglund Search Group

Michaël Berglund Search Group, MBSG
PM Search är medlem i nätverket Michaël Berglund Search Group, MBSG. MBSG är sprunget ur Michaël Berglund Executive Search som i dag är en erkänd aktör inom segmentet Executive Search på hög nivå. MBSG bildades under 2009 och består idag av sex bolag där merparten är verksamma inom Executive Search. Se mer på www.mbsg.se.

Medlemmar i MBSG
Michaël Berglund Executive Search
Michaël Berglund Board Value
People Impact
PM Search
ProAstri
Incluso