Exsead Alliance

Exsead Alliance, Executive Search and Advisory Alliance
PM Search är medlem i Exsead Alliance, som är ett nätverk av Executive Search-konsulter i Sverige och Danmark med lång och gedigen erfarenhet inom Executive Search, ledarskap och verksamhetsutveckling. Se mer på www.exseadalliance.com.

Medlemmar i Exsead Alliance
Re-Source
People Capital Partner
People Impact
PM Search
ProAstri