Asset Manager till Nordika Fastigheter AB (avslutad)

Nordika

Nordika Fastigheter AB investerar i kommersiella fastigheter i Norden. Nordika grundades 2011 av VD Jonas Grandér och Gabriel Cronstedt.

Asset Manager

Asset Manager

Övergripande ansvar och förväntade resultat

Asset Manager ansvarar för att optimera avkastningen genom att utveckla sitt fastighetsbestånd i enlighet med affärsplanen och investeringskalkylen.

Arbetsuppgifter

För att kunna skapa en attraktiv och välfungerande fastighetsportfölj arbetar Asset Manager proaktivt med uthyrning och projektutveckling. Asset Manager har nära kontakt med hyresgästerna samt driver och utvecklar samarbeten med mäklare, konsulter och externa leverantörer av förvaltning och drift. Asset Manager är delaktig i investeringsanalysen och transaktionsfasen.

Erfarenhet

Nordika söker en person med gedigen och bred arbetslivserfarenhet från fastighetsförvaltning och projektutveckling. Det är viktigt att ha förmågan att arbeta målinriktat och med ett helhetsperspektiv.

Kontakt

I detta uppdrag samarbetar Nordika med PM Search. Kontakta Ebba von Schwerin på 070 751 09 01 eller ebba@pmsearch.se för ytterligare information.