Arkiv | Nyheter

AllBright-rapporten hösten 2015

Höstens AllBright-rapport ”Sökes: 220 kvinnor” släpptes 7/9. AllBright arbetar med att kontinuerligt kartlägga och granska ledande positioner i näringslivet. Höstens rapport är en temperaturmätning av jämställdhet i näringslivet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Men också för att lyfta fram de företag som, kvinnor som vill göra karriär, bör söka sig till. På första plats ligger fastighetsbranschen. Se mer på Allbrights hemsida.

 

 

Fastighetskvinnan 2015

PM Search deltog vid årets Fastighetskvinnan och fick möjligheten att lyssna på många intressanta talare. Vi noterade att majoriteten av talarna lyfte vikten av kompetens, oavsett utgångsperspektiv. Swedbanks chefsekonom Anna Felländer berörde delningsekonomins tillväxt. Intressant att fundera över hur delningsekonomin kommer att påverka fastighetsbranschen (och inte minst rekryteringsbranschen).

Mipim 2015

Under Mipim i Cannes finns Bengt Edgren från PM Search på plats. Även våra kollegor inom det internationella nätverket Real Estate & Infrastructure Global Alliance är i Cannes under veckan.

AllBrightrapporten mars 2015

I dag publicerades AllBrightrapporten 2015, en kartläggning av representation av kön i alla börsnoterade bolag. I år har ”Fastigheter” klivit upp till delad första plats i branschligan, dvs den bransch som har högst andel kvinnor i ledningsgrupp och styrelse.

Läs mer på www.allbright.se.

Golden Rules of Leadership

PM Search närvarade vid Golden Rules of Leaderships event kring ledarskap, mentorskap,
förebilder och nätverk.

Golden Rules of Leadership togs fram inom ramen för International Council on Womens Business Leadership (ICWBL). Konceptet presenterades för rådets medlemmar och dåvarande utrikesminister Hillary Rodham Clinton i november 2012. I Sverige driver Tillväxtverket programmet inom ramen för tillväxtfrämjande initiativ.

Golden Rules of Leadership är ett förhållningssätt för ledarskap och företagande. Det innebär att både kvinnor och män på ledande positioner, på alla nivåer och inom olika sektorer och branscher, åtar sig att konsekvent och uthålligt vara generösa med sina kontakter. Att lyfta fram, nämna, ta med och inkludera entreprenörer och ledartalanger på ett medvetet sätt i sin vardag.

Sime och Sime HR Summit

PM Search deltar vid Sime 11-12 november, och är genom Michaël Berglund Search Group partner på Sime HR Summit. Följ livesändningen via sime.nu/stockholm.

Sime är norra Europas största konferens för att diskutera hur den uppkopplade digitala världen driver utveckling framåt. Sime HR är en separat konferens som syftar till att utforska kopplingen mellan digital utveckling och strategisk HR.

Roligt att se att fastighetsbranschen finns på plats, representerade av AMF Fastigheter med Epicenter och Urban Spaces.

 

 

PM Search deltog på AllBrightdagen 2014

För första gången genomfördes AllBrightdagen på Fotografiska.

Jakten på nytänkande och tillväxt sätter mer kritiskt ljus på svenska ledare och styrelser. Mångfald är den nya växeln – det kan mycket väl bli svenskt näringslivs nästa överväxel. 200 särskilt utvalda gäster från näringslivet och civilsamhället med makt att förändra lyssnade på paneldebatter och deltog vid rundabordsamtal. Följ debatten på Twitter #AllBrightdagen.

AllBrightdagen genomfördes tillsammans med Michaël Berglund Executive Search (medlemmar i MBSG) och Golden Rules of Leadership, Tillväxtverket.

AllBright är en stiftelse som eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett om du är kvinna eller man. Läs mer på www.allbright.se.

Ebba von Schwerin på PM Search var med som samtalsledare vid rundabordsamtalen som pågick under seminariet.

PM Search inleder internationellt samarbete inom Executive Search Built Asset

PM Search ingår from 1 oktober 2014 i R.I.G.A, Real Estate and Infrasructure Global Alliance. Det är det största internationella nätverket av executive search företag inriktade på samhällsbyggnadssektorn, ”Built Asset”. Alla företag som ingår i nätverket har en stark lokal kännedom, och tillsammans kan vi öka våra internationella samarbeten, med syfte att öka nyttan för både uppdragsgivare och kandidater.

PM Search besökte Business Arena i Stockholm 2014

Även i år besökte PM Search Business Arena i Stockholm, där vi fick möjlighet att ta del av fastighetsbranschens stora bredd och öka kunskapen kring våra uppdragsgivares förutsättningar och behov.