Vi är PM Search

PM Search grundades 1996 av Bengt Edgren och drevs i 17 år framgångsrikt tillsammans med Rolf Rylander. Sedan 1 januari 2014 drivs PM Search av Ebba von Schwerin i samarbete med Bengt Edgren.

Ebba von Schwerin, Managing Partner
+46 70 751 09 01, ebba.vonschwerin@pmsearch.se
Fr o m 2014 drivs PM Search av Ebba von Schwerin som har lång erfarenhet av Executive Search och rekrytering. Initialt inriktad mot industri och IT och sedan början av 2000-talet huvudsakligen specialiserad mot samhällsbyggnadssektorn. Ebba är i grunden civilingenjör väg- och vattenbyggnad, har en fil kand i nationalekonomi, och inledde sin karriär i byggbranschen. Sedan 1997 har Ebba arbetat med chefs- och specialistrekrytering, som searchkonsult och som HR-ansvarig, i Sverige och internationellt. From 2011 har Ebba drivit bolag inom Michaël Berglund Search Group, och har valt att genom PM Search att ytterligare förtydliga inriktningen mot Executive Search i samhällsbyggnadssektorn.

Ebba är certifierad i Hogan, Matrigma, OPQ, Discus och Master Management.

Bengt Edgren, Senior Advisor 
+ 46 70 845 06 19, bengt.edgren@pmsearch.se
Bengt Edgren grundade PM Search 1996, och har därmed en unik erfarenhet av Executive Search i samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans med sina 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen, har Bengt en djup förståelse för vilka krav som ställs på beslutsfattare inom sektorn idag, och hur de har utvecklats under åren.

Lång erfarenhet

PM Search grundades 1996 av Bengt Edgren och drevs i 17 år framgångsrikt tillsammans med Rolf Rylander. Sedan 1 januari 2014 drivs PM Search av Ebba von Schwerin i samarbete med Bengt Edgren.

Erfarenhet

PM Search grundades 1996 av Bengt Edgren och drevs i 17 år framgångsrikt tillsammans med Rolf Rylander. Sedan 1 januari 2014 drivs PM Search av Ebba von Schwerin i samarbete med Bengt Edgren.