Våra tjänster

PM Search genomför konsulttjänster som syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framgångsrik rekrytering och kompetensförsörjning.

Executive Search
För oss är Executive Search en rekryteringsmetod som utgår från en grundläggande analys av den rekryterande verksamhetens behov, vilka översätts i ett organisatoriskt behov. Analysen resulterar i en befattningsbeskrivning, utifrån vilken vi skapar en kravprofil och identifierar sökområden med möjliga kandidater. Kravprofilen ligger till grund för personbedömnings- och urvalsverktyg (strukturerad intervju, färdighetstester, personanalys med djupintervju, kontroller samt referenstagning).
Vi går systematiskt igenom de identifierade sökområdena, och kontaktar aktivt kandidater i både öppna och egna nätverk.

Annonserad rekrytering
Vi genomför annonserad rekrytering baserat på samma analysarbete som ovan.

Interim
Vi erbjuder interimslösningar inom samhällsbyggnadssektorn.

Second Opinion
Som stöd i egen rekryteringsprocess kan vi erbjuda Second Opinion. Vi genomför testbaserad djupintervju samt referenstagning.

Personlighetsformulär
Ebba von Schwerin är certifierad i följande tester:
* OPQ, Personlighetsformulär från CEB Gartner. Se mer information och gör ett prova-på-test på CEBs hemsida.
* Hogan Assessment är ett kraftfullt verktyg för bedömning av matchningen mellan individ, prestation, uppgift och organisation. Se mer information på Assessios hemsida.

Färdighetstester
Verbalt, numeriskt samt induktivt test från CEB Gartner. Se mer information och gör ett prova-på-test på CEBs hemsida.
Ravens Matriser, ett icke-verbalt test på generell begåvning.
Matrigma mäter generell begåvning.

Management Audit
Utvärdering av ledningsgrupp genom tester och djupintervjuer.

Ledarskapsutbildning
PM Search samarbetar med Samhällsbyggarna och håller i Samhällsbyggarnas ledarskapsprogram Ung Ledare.