Det där med tester

Tester fyller en viktig funktion så länge man vet varför man använder test, vilket test man använder, och hur det används.

PM Search beskriver nedan de tester vi använder. Kontakta gärna Ebba von Schwerin på 070 751 09 01 för ytterligare information om testanvändande.

Personlighet

Assessment Engines evidensbaserade test som bygger på femfaktormodellen. Utvecklat av  i Sverige.

Förmågor

Kognitiv förmåga, numerisk förmåga, verbal förmåga. Vi använder tester från SHL, Assessio och Assessment Engine.

Arbetssätt

För att bedöma  kompetenser avseende arbetssätt använder vi OPQ, Occupational Personality Questionnaire från SHL.