Vi är PM Search

PM Search har sedan 1996 genomfört rekryteringar inom bygg, fastighet och IT. Vi vill bidra till goda och framgångsrika rekryteringar som skapar de bästa förutsättningar för rekryterande organisation såväl som rekryterad individ.

För oss handlar rekrytering inte om att hitta den bästa pusselbiten till ett organisationsschema – rekrytering är mycket mer komplext än så. I stället vill vi få en djupare diskussion kring hur en organisation kan utvecklas tillsammans med en ny medarbetare.

Lång erfarenhet

PM Search drivs sedan 2014 av Ebba von Schwerin i samarbete med Bengt Edgren. PM Search grundades 1996 av Bengt Edgren och drevs i 17 år framgångsrikt tillsammans med Rolf Rylander.

Ebba von Schwerin

Ebba von Schwerin, Managing Partner
+46 70 751 09 01, ebba.vonschwerin@pmsearch.se
PM Search drivs av Ebba von Schwerin som har lång erfarenhet av Executive Search och rekrytering, med branschkompetens inom samhällsbyggnadssektorn, IT och industri.

Ebba är i grunden civilingenjör väg- och vattenbyggnad, har en fil kand i nationalekonomi, och inledde sin karriär i byggbranschen.

Sedan 1997 har Ebba arbetat med chefs- och specialistrekrytering, som searchkonsult och som HR-ansvarig, i Sverige och internationellt. From 2011 har Ebba drivit bolag inom Michaël Berglund Search Group, och tog 2014 över PM Search.

Ebba är certifierad i OPQ, Hogan, Matrigma och DISC samt ESK-auktoriserad Executive Search konsult.

Ebba är auktoriserad ESK Executive Search konsult och certifierad i Hogan Assessment, Matrigma, OPQ, Discus och Master Management, samt har genomfört Michaël Berglund ABs styrelseutbildning..

Bengt Edgren

Bengt Edgren, Senior Advisor 
+ 46 70 845 06 19, bengt.edgren@pmsearch.se
Bengt Edgren grundade PM Search 1996, och har därmed en unik erfarenhet av Executive Search i samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans med sina 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen, har Bengt en djup förståelse för vilka krav som ställs på beslutsfattare inom sektorn idag, och hur de har utvecklats under åren.