Våra tjänster

PM Search genomför konsulttjänster som syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framgångsrik rekrytering och kompetensförsörjning.

Executive Search

Executive Search utgår från en grundläggande analys av den rekryterande verksamhetens behov, vilka översätts i ett organisatoriskt behov. Analysen resulterar i en befattningsbeskrivning, utifrån vilken vi skapar en kravprofil och identifierar sökområden med möjliga kandidater. Kravprofilen ligger till grund för personbedömnings- och urvalsverktyg (strukturerad intervju, färdighetstester, personanalys med djupintervju, kontroller samt referenstagning). Vi går systematiskt igenom de identifierade sökområdena, och kontaktar aktivt kandidater i både öppna och egna nätverk.

Second Opinion

Som stöd i egen rekryteringsprocess kan vi erbjuda Second Opinion. Vi genomför testbaserad djupintervju samt referenstagning.