Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn

PM Property Management Search

Vi är specialiserade på Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn. I takt med att fastighets- och byggbranschen förändras ställs nya krav på ledarskap och kompetens. Det är viktigt att förstå sektorns sammansättning och diversifiering. Samtidigt finns ett behov av medarbetare med kompetens från andra branscher - både för att tillföra ytterligare perspektiv och bidra till ökad dynamik, och för att möta de kommande stora rekryteringsbehoven.

Samarbetspartner med Michaël Berglund AB

PM Search är specialiserade på samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans med Michaël Berglund, gruppens övriga fyra partnerbolag samt Michaël Berglunds samarbete med stiftelsen AllBright tillförs ett bredare perspektiv och utökade resurser.

 

Michaël Berglund Search Group

PM Search ingår i ett samarbete med nätverket Michaël Berglund. Vi är idag fem medlemsföretag.

Läs mer om MBSG >

Lång erfarenhet

PM Searchs medarbetare har lång erfarenhet
av rekrytering och av samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om oss >

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information om PM Search, våra tjänster och vårt samarbete med Michaël Berglund Search Group.

Kontakta oss >