Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn

PM Property Management Search

Vi är specialiserade på Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn. I takt med att fastighets- och byggbranschen förändras ställs nya krav på ledarskap och kompetens. Det är viktigt att förstå sektorns sammansättning och diversifiering. Samtidigt finns ett behov av medarbetare med kompetens från andra branscher - både för att tillföra ytterligare perspektiv och bidra till ökad dynamik, och för att möta de kommande stora rekryteringsbehoven.

Vi sitter tillsammans med Michaël Berglund AB på Strandvägen 5b i Stockholm.

Exsead Alliance

PM Search är specialiserade på samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans med medlemmarna i Exsead Alliance övriga fyra partnerbolag tillförs ett bredare perspektiv vad gäller branschskunskap, geografisk täckning, spetskompetens och utökade resurser.

 

Exsead Alliance

PM Search ingår i nätverket Exsead Allainece. Vi är idag fem medlemsföretag.

Läs mer om Exsead Alliance>

Lång erfarenhet

PM Searchs medarbetare har lång erfarenhet
av rekrytering och av samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om oss >

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information om PM Search och Exsead Alliance.

Kontakta oss >