Executive Search

PM Property Management Search

Vi är specialiserade på Executive Search, med stor erfarenhet av real estate, construction, engineering och IT.

Lång erfarenhet

PM Search grundades 1996 av Bengt Edgren och drevs i 17 år framgångsrikt tillsammans med Rolf Rylander. Sedan 1 januari 2014 drivs PM Search av Ebba von Schwerin i samarbete med Bengt Edgren.

Mer om oss

Våra tjänster

PM Search tillhandahåller chefsrekrytering och konsulttjänster som syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framgångsrikt ledarskap.

Mer om våra tjänster