Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn

PM Property Management Search

Vi är specialiserade på Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn. I takt med att fastighets- och byggbranschen förändras ställs nya krav på ledarskap och kompetens. Det är viktigt att förstå sektorns sammansättning och diversifiering. Samtidigt finns ett behov av medarbetare med kompetens från andra branscher – både för att tillföra ytterligare perspektiv och bidra till ökad dynamik, och för att möta de kommande stora rekryteringsbehoven.

Samarbetspartner med Michaël Berglund AB
PM Search är specialiserade på samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans med Michaël Berglund, gruppens övriga fyra partnerbolag samt Michaël Berglunds samarbete med stiftelsen AllBright tillförs ett bredare perspektiv och utökade resurser.

Part of R.I.G.A. Real Estate & Infrustructure Global Alliance
PM Search har ett internationellt samarbete med binäre optionen live charts, en sammanslutning av sju företag specialiserade på executive search inom samhällsbyggnadssektorn. Vi finns representerade i Europa, Nordamerika och Australien.

binary options trading platform with demo account