Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn

PM Property Management Search

Vi är specialiserade på Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn. I takt med att fastighets- och byggbranschen förändras ställs nya krav på ledarskap och kompetens. Det är viktigt att förstå sektorns sammansättning och diversifiering. Samtidigt finns ett behov av medarbetare med kompetens från andra branscher – både för att tillföra ytterligare perspektiv och bidra till ökad dynamik, och för att möta de kommande stora rekryteringsbehoven.

Lång erfarenhet

PM Search grundades 1996 av Bengt Edgren och drevs i 17 år framgångsrikt tillsammans med Rolf Rylander. Sedan 1 januari 2014 drivs PM Search av Ebba von Schwerin i samarbete med Bengt Edgren.

Mer om oss

Våra tjänster

PM Search tillhandahåller chefsrekrytering och konsulttjänster som syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framgångsrikt ledarskap.

Mer om våra tjänster

Aktuellt PM Search

Publika uppdrag, aktuella samarbeten och händelser publiceras här.

Alla nyheter