Våra tjänster

PM Search genomför konsulttjänster som syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framgångsrik rekrytering och kompetensförsörjning.

Executive Search och rekrytering

Executive Search
Rekrytering av VD och ledningsgruppsbefattningar.

Executive Search utgår från en grundläggande analys av den rekryterande verksamhetens behov, vilka översätts i ett organisatoriskt behov. Analysen resulterar i en befattningsbeskrivning, utifrån vilken vi skapar en kravprofil och identifierar sökområden med möjliga kandidater. Kravprofilen ligger till grund för personbedömnings- och urvalsverktyg (strukturerad intervju, färdighetstester, personanalys med djupintervju, kontroller samt referenstagning). Vi går systematiskt igenom de identifierade sökområdena, och kontaktar aktivt kandidater i både öppna och egna nätverk.

Rekrytering
Rekrytering av specialister, high potentials och övriga chefer. Rekryteringsprocessen är en anpassning av Executive Search.

Board Recruitment
Rekrytering av styrelseledamöter utifrån bedömning av efterfrågad kompetens, riktad kandidatsökning, rekommendationer och urvalsintervjuer.

Second Opinion

Som stöd i egen rekryteringsprocess kan vi erbjuda Second Opinion. Vi genomför testbaserad djupintervju samt referenstagning.

Tester

Personlighet

PM Search använder Assessment Engines evidensbaserat test som bygger på femfaktormodellen. Utvecklat av i Sverige.

Förmågor

Vi erbjuder tester som mäter följande förmågor:

  • Kognitiv förmåga
  • Numerisk förmåga
  • Verbal förmåga.

Testerna kommer från SHL, Assessio samt Assessment Engine.

Arbetssätt

Bedömning av kompetenser avseende arbetssätt. För detta använder vi OPQ, Occupational Personality Questionnaire från SHL.

Konsulttjänster

Konsulttjänster
PM Search tillhandahåller konsulttjänster inom Talent Acquisition, utformning av strategisk och operativ rekryteringsprocess, befattningsbeskrivning, kravprofil och intervjuguide.
Vi erbjuder utvärdering av rekryteringsprocess med åtgärdsförslag samt kan anlitas som
Interim Recruiter.