Samarbeten

PM Search gillar att samarbeta med kollegor inom Executive Search, för att tillsammans driva utvecklingen av branschen. Därför är PM Search medgrundare till Exsead Alliance, och Ebba von Schwerin med i styrelsen för ESK, Sveriges Executive Search konsulter.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter är en yrkesförening som sedan 1988 har verkat för att stärka kvaliteten och etiken inom chefsrekrytering. För att bli medlem ställs krav på erfarenhet av chefsrekrytering och utvärdering genom intervjuer och kundreferenser.

Auktoriserad ESK-konsult

Ebba von Schwerin är auktoriserad ESK-konsult och styrelseledamot i ESK.

Exsead Alliance

Exsead Alliance – Executive Search and Advisory Alliance
PM Search är medgrundare till Exsead Alliance. Vi är ett nätverk av Executive Search-konsulter i Sverige med lång och gedigen erfarenhet inom Executive Search, ledarskap och verksamhetsutveckling. Se mer på www.exseadalliance.com.