Boktips

Att sätta sig in i nya områden, att lära sig nya saker och fördjupa sin kunskap är en viktig drivkraft!  Här kommer en lista över facklitteratur som bidrar till evidensbaserad rekrytering, men även andra spännande böcker inom ledarskap, digital utveckling och av nobelpristagare.

Hands-on rekrytering

Personlighet i arbete

av Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall (2021)

Den bästa bok jag läst gällande femfaktormodellen och testning!

Intervjuteknik vid urval

av Åsa-Mia Fellinger (2002)

Grundläggande och mycket konkret bok om hur man genomför intervjuer.

Arbetsanalys och personbedömning

av Edith Kahlke och Victor Schmidt (2000)

Bra tips på hur man ställer upp en arbetsanalys.

Behavioral Economics

Tänka snabbt och långsamt

av Daniel Kahneman (2013)

Brus

av Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R Sunstein (2021)

Ovärderlig kunskap om eget beteende, bedömningar och beslutsfattande, som direkt kan appliceras i både rekryteringsprocesser och ledarskap.

Omvärld

Race Against The Machine

av Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee (2011)

Kärnfull diskussion om den digitala utvecklingens kraft och dess effekter på framförallt arbetsmarknaden. Aktuell trots några år på nacken!

Liv 3.0

av Max Tegmark (2017)

Artificiell intelligens och hur det påverkar våra liv.

Management

Inte bara makt, utan även ansvar

av Marianne Hamilton (2009)

Intressant bla om hur man skapar en öppen intern arbetsmarknad inom ett bolag.

Jag har läst många böcker om ledarskap vilka kommer att listas här löpande.