PM Search

Vi är specialiserade på Executive Search och rekrytering, med stor erfarenhet av real estate, construction, engineering och IT.

Våra tjänster

PM Search tillhandahåller Executive Search, rekrytering och konsulttjänster som syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framgångsrikt ledarskap.

Mer om våra tjänster

Kontinuerligt lärande

PM Search arbetar evidensbaserat vilket innebär att rekryteringsprocessen baseras på fakta och forskning. Vi drivs av nyfikenhet och öppenhet, och är övertygande om att breda referenser och kunskaper är utvecklande.

Här är tips på intressanta böcker

Lång erfarenhet

PM Search drivs sedan 2014 av Ebba von Schwerin i samarbete med Bengt Edgren. Företaget  grundades 1996 av Bengt Edgren och drevs i 17 år framgångsrikt tillsammans med Rolf Rylander.

Mer om oss