Anita Aspegren ny VD för IQ Samhällsbyggnad

Styrelsen har utsett Anita Aspegren till ny VD för IQ Samhällsbyggnad. Hon är idag avdelningschef på Energimyndigheten med ansvar bland annat för forskningsfinansiering inom byggområdet och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Anita Aspegren har en bred och gedigen erfarenhet från olika ledarroller och samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och akademi inom hållbar samhällsbyggnad. Hon tillträder den 1 april 2019.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Anita Aspegren till IQ Samhällsbyggnad. Anita Aspegren har ett stort engagemang för att utveckla det hållbara samhället. Med sitt fokus på att skapa helhetssyn och samverkan kring målbilder och på att uppnå konkreta resultat, har hon utmärkta förutsättningar att leda och utveckla IQ Samhällsbyggnad framåt, där nyttiggörande och implementering av ny kunskap inom sektorn leder till fler innovationer och ökad medlems- och samhällsnytta, säger Mari Broman styrelseordförande för IQ Samhällsbyggnad.

– För att nå långsiktig ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på nationell, europeisk och global nivå krävs samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och organisationer. IQ Samhällsbyggnad utgör en sådan arena där aktörer kan mötas och som kan vara katalysator för samverkan, kunskapsuppbyggnad och också bidra till att kunskap och goda exempel sprids inom sektorn. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medlemmarna och medarbetarna utveckla IQ Samhälls­byggnad både som organisation och samverkanspartner, säger Anita Aspegren.

Anita Aspegren ersätter Eva Schelin som lämnar IQ Samhällsbyggnad för en roll som VD för KK-stiftelsen.