Byggchef och dotterbolags-VD till Panghus AB (avslutad)

Om Panghus AB

Panghus AB är ett av Sveriges mest nytänkande bostadsbolag med stor passion för design. Panghus skapar moderna bostäder med rätt pris för kunden. Med de främsta arkitekterna är fokus på villor, kedjehus och parhus som är lika unika som de är prisvärda. Idag bygger företaget ca 200 bostäder per år, vilket kommer att tredubblas inom de närmaste 2 åren.

Panghus grundades 2007 och har byggt sina framgångar på att hitta effektivare sätt att arbeta inom samtliga moment. Idag bygger företaget bostäder företrädesvis i Storstockholm/Mälardalen och utvecklar moderna bostadsområden i egen regi. Företaget har huvudkontor i Stockholm och egen husfabrik i Litauen, där man tillverkar trästommarna.

Bolaget har en mycket stark ekonomisk ställning, och kan därför finansiera bostadsprojekt helt med egna medel. Panghus bygger enbart på egen mark. Man har dessutom korta ledtider i alla led och kunden har sällan mer än 8 månader till tillträde från det köparen signerar avtal, vilket ger köparen nästan samma förutsättningar som vid en vanlig överlåtelseförsäljning. Detta har bidragit till att Panghus har haft en rejäl tillväxt sedan start.

Expansion

Panghus växer och utvecklar organisationen för att kunna fortsätta expandera. Panghus bedriver sin verksamhet i fem dotterbolag och söker nu chef för entreprenadverksamheten tillika dotterbolags-VD.

Byggchef och dotterbolags-VD

Byggchefen ansvarar för bostadsproduktionen av Panghus projekt, ingår i koncernledningen, och rapporterar till VD. Direkt personalansvar för 10 medarbetare samt ansvar för fabrikschefen som i sin tur har ett 60-tal medarbetare.

I ansvaret ingår projektering, markentreprenader, produktion i fabrik, montering, inredning samt eftermarknad.

Panghus arbetar enligt industriellt byggande (lean) och ständiga förbättringar i en lärande organisation med långsiktiga affärsrelationer.

Byggchefen ansvarar för att utveckla strukturer, effektivisera processer samt bygga strukturkapital med syfte att producera kvalitativa bostäder till lägre kostnader. Det innebär att:

  • effektivisera projekteringen genom digitalisering och automatisering för att kunna detaljplanera med hög kvalitet, och därmed kunna öka graden av färdigställandet i fabrik
  • utifrån detaljerad planering vidareutveckla verktyg för byggledare, underentreprenörer och leverantörer för att effektivisera projektets genomförande
  • hitta nya innovativa lösningar för att komma ner i tid och pris – industrialisera byggprocessen
  • utveckla eftermarknad

Motivation

För att trivas på Panghus är du nytänkande, entreprenöriell, snabbfotad och kvalitetsmedveten. Du har ett engagemang för att utveckla branschen och intresse för effektivisering och optimering med hjälp av digitalisering och industriellt byggande. Du drivs av att vara stolt över det du lämnar över till kund och att få saker ur händerna.

Kvalifikationer

Vi söker dig med erfarenhet av framgångsrikt ledarskap som gillar att arbeta med att verksamhets- och organisationsutveckling. Du har erfarenhet av nyproduktion, är innovativ och nytänkande.

Kontakt

Panghus samarbetar med PM Search. Kontakta Ebba von Schwerin (070 751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare information och för att söka tjänsten.