Caroline Farbergers medverkan framflyttad till 2021

Caroline Farberger skulle ha medverkat vid ESK:s höstmöte 12 november. Med anledning av rekommendationerna till följd av pandemin, så valde vi gemensamt att skjuta på Carolines medverkan tills det finns möjlighet att träffas fysiskt, förhoppningsvis under våren 2021 (inbjudan med nytt datum kommer!).

Caroline Farberger

Vi kommer att se fram emot att få träffa Caroline Farberger, VD på ICA Försäkringar. Caroline är en stark röst, bl a avseende jämställdhet och kommunikation, och kom i november ut med boken ”Jag, Caroline”.

Att reflektera över

Intressant att reflektera över vilket utrymme det finns att vara den man är när man riskerar att ens kompetens blir utvärderad och bedömd utifrån hur man uppfattas visuellt, när slutsatser om egenskaper dras utifrån hur man ser ut?