CEO till Aurora Innovation AB (avslutad)

Aurora Innovation har hjälpt organisationer och verksamheter att öka sin tillgänglighet i över 20 år. Med fokus på hälso- och sjukvården driver Aurora Innovation utvecklingen framåt inom digitalisering av patientflödet. Tillsammans med hälso- och sjukvården sätter Aurora Innovation patienten i fokus och möjliggör morgondagens vårdmöten, idag.

2018 var koncernens omsättning cirka 90 miljoner kr. Totalt 70 medarbetare inom utveckling, sälj, marknad och kundservice på huvudkontoret i Uppsala samt dotterbolag i Finland, Nederländerna och Spanien. Aurora Innovation har cirka 3 000 molnbaserade installationer hos kunder runt om i Europa och arbetar aktivt med att bredda marknaden.

Sedan starten har Aurora Innovation utvecklat och driftsatt sina egna kommunikations-lösningar. Det innebär att de har stor möjlighet att erbjuda flexibla lösningar till alla företag och organisationer. Med över 20 års erfarenhet i branschen tar nu Aurora innovation nästa steg och följer regeringens satsning på e-hälsa inför 2025. Läs mer om Aurora Innovation och vad de står för på aurorainnovation.com.

Nuvarande CEO Katarina Svensson kommer att gå över i egen verksamhet samt ta plats i Aurora Innovations styrelse. Därför söker Aurora Innovatation ny CEO som ska fortsätta att driva Aurora Innovations utveckling.

CEOs uppdrag

Målsättning för koncernen är en fortsatt tillväxt med god lönsamhet genom att ytterligare stärka positionen på den svenska marknaden samt att driva den internationella expansionen.

Som CEO bidrar du aktivt till vidareutvecklingen av koncernens strategi och affärsidé i enlighet med bolagets grundvärderingar, samt ansvarar för implementering av styrelsens beslut. CEO rapporterar till koncernens styrelse och har det övergripande ansvar för koncernens ekonomi, verksamhet och personal.

Vidare ansvarar du för att driva en genomgripande utveckling av koncernen för att möjliggöra tillväxtmålen samt möta framtidens marknadsvillkor. Du säkerställer att verksamheten planeras, målstyrs, samt följs upp på ett strukturerat sätt. CEO har även övergripande strategiskt ansvar för ledar- och medarbetarutveckling.

Tillsammans med ledningen ansvarar du för att utveckla bolagets styrning inklusive struktur, organisation, affärsprocesser samt stödfunktioner. Placering för denna befattning är på huvudkontoret i Uppsala.

Profil

Vi söker dig som, med tydlig vision och målsättningar utifrån företagets kultur och med respekt för företagets framgångsrika historik, stakar ut vägen framåt för organisationen.

Profil

Aurora Innovation söker en CEO som har internationell erfarenhet, gärna från verksamhet inom ICT. Du bör vara insiktsfull, analytisk och receptiv med förmåga att se hur Aurora Innovation bäst utvecklas för att tillgodose utveckling av kundernas behov. Det är meriterande med förståelse för vårdsektorns framtida utmaningar.

Som CEO på Aurora Innovation är det ett krav att du är en trygg och självklar ledare med ett stabilt ledarskap.

Du är mål- och resultatorienterad med ett genuint intresse för verksamhetsutveckling. Vi ser att du är beslutsam och tydlig i ledarrollen med modet att fatta beslut och utmana rådande arbetssätt och affärskoncept.

Vidare är du strategisk och analytisk samtidigt som du har ett operativt driv med förmågan att verkställa och exekvera strategierna och planerna. Du har erfarenhet av att driva förändringsprocesser.

Du har god förmåga att bygga långsiktiga relationer och förtroende gentemot medarbetare, ledning, styrelse, kunder och övriga samarbetspartners.

Som person är du kommunikativ, öppen, transparent, prestigelös och lyhörd med företagets och medarbetarnas bästa i fokus.

Kontakt

Aurora Innovation samarbetar med PM Search AB. Kontakta Ebba von Schwerin

(070 751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare information och för att söka tjänsten. Sista ansökningsdatum är 16 maj 2019.