Ebba von Schwerin medlem av ESKs styrelse

ESK, Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter har verkat sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringen.

ESK har auktoriserade medlemmar över hela landet. Medlemskap och auktorisation kan av ESK:s styrelse beviljas enskild konsult som har executive search som sin huvudsyssla och arbetar med chefsrekrytering till företagsledande eller strategiska befattningar.

Vid årsmötet 23 april 2020 valdes Ebba von Schwerin in som ordinarie styrelseledamot i ESK.