Ebba till Michaël Berglund Executive Search

Ebba von Schwerin ansluter till Michaël Berglund Executive Search.

Michaël Berglund Executive Search AB är en del av Michaël Berglund Group AB som grundades 1985 och som sedan dess har utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom rekrytering till företagsledningar och styrelser, ledarskapsrådgivning och styrelsetjänster. Vi erbjuder även interim management samt utveckling och utbildning inom styrelsearbete, företagsledning och ledarskap.

PM Searchs framtid

För PM Search innebär det fortsatt verksamhet avseende rekrytering av specialister och xxx. Kontakta xxx för detta.

Kontakt

Tel och epost.