Ekonomichef till NP3 Fastigheter AB (publ) (avslutad)

NP3 Fastigheter AB är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 december 2019 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 350 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 358 stycken fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik, och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor.

NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Huvudkontoret ligger i Sundsvall och fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

Se mer på np3fastigheter.se.

Ekonomichef

NP3 växer och har därför beslutat att rekrytera en ekonomichef.

Ekonomichefen ansvarar för:

Compliance och regulatoriska frågor

  • Aktuell kännedom om regulatoriska frågor samt dess implementering i NP3
  • Insiderförteckning i strictlog
  • Ansvarar för att NP3 känner till och arbetar enligt de krav som ställs av Finansinspektionen

Ekonomi

  • Rapportering och finansiell information i samarbete med redovisningschefen
  • Cash Management, bl a vid projekt, förvärv och tillträden
  • Involverad i frågor som rör fastighetsbildning och -fusioner
  • Skatt
  • Ekonomisk uppföljning av verksamheten
  • Leasingkontrakt
  • Vinstandelsstiftelse

Erfarenhet

Du har erfarenhet av finansiell rapportering i noterat bolag samt att har kunskap kring mer komplicerade redovisningsfrågor.

Vidare krävs erfarenhet och kunskap om de regelverk som gäller för publika bolag, samt ett genuint intresse för att följa och ansvara för att vara löpande uppdaterad i relaterade frågor.

Det är meriterande med erfarenhet av fastighetsägande bolag samt relevant kompetens inom skatt.

Du är en tydlig genomförare, med goda ledaregenskaper, både vad gäller att leda projekt och medarbetare. Du är noggrann, stabil och förtroendeingivande. För att trivas hos NP3 är du prestigelös och gillar att vara nära verksamheten.

Hos NP3 erbjuds du möjlighet att vara med i ett framgångsrikt växande bolag och bygga upp stark kompetens inom börsnoterad fastighetsverksamhet.

Ansökan och kontakt

I denna rekrytering samarbetar NP3 med PM Search AB. Kontakta Ebba von Schwerin

(070 751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare information och för att söka tjänsten. Vi vill gärna ha din ansökan bestående av CV och personligt brev så snart som möjligt.