Ebba von Schwerin auktoriserad medlem i ESK

Ebba von Schwerin, PM Search, har blivit antagen i ESK, Sveriges yrkesförening inom Executive Search.

Auktoriserad medlem i ESK följer föreningens normer för god yrkesetik.

Om ESK

Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter har verkat sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringen.

ESK står för etik, kvalitet och kompetens. Föreningens syfte är att verka för att medlemmarnas uppdragsgivare och kandidater ska känna sig trygga när de arbetar med någon av våra medlemmar. Att rekrytera rätt chefer är en av ledarens viktiga uppgifter. Man förlitar sig på vår yrkeskår, att vi hittar rätt ledare. Vi har ett fantastiskt uppdrag – där vi utvecklar människors yrkesliv och tillför kompetens som stärker organisationer. I ESK arbetar vi ständigt för att bibehålla den stora stolthet vi känner över vårt arbete inom yrkeskåren!