Projektchef till Slättö (avslutad)

Slättö skapar och förvaltar alternativa investeringsfonder samt är en aktiv och långsiktig ägare som söker hållbara och samhällsnyttiga investeringar. Fonderna skapar värde för sina kunder, både investerare och hyresgäster, genom att utveckla och förvalta bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. För att lyckas uthålligt tror vi att företag ska drivas med en stark kultur som präglas av värderingarna; engagemang, ansvar och hållbarhet.

 • Tre huvudsakliga investeringsteman; bostäder, samhällsfastigheter samt industri/lager/logistik
 • Nästan sex miljarder i tillgångar under förvaltning per utgången av 2019
 • Byggrätter om 400 000–450 000 BTA

Slättö har varit framgångsrika inom bostadssegmentet och har, inklusive bostäder i produktion, uppfört ca 4 000 hem. De senaste fonderna har ett bredare investeringsmandat och investerar utöver bostäder även inom logistik, lager/industri och samhällsfastigheter.

Slättö har över 30 medarbetare med bred fastighetsexpertis och lång erfarenhet inom transaktion, kapitalförvaltning, finansiering, projektutveckling och hållbarhet. Slättö har kontor i Stockholm, Malmö och Norrköping.

Läs mer på www.slatto.se.

Projektchef

Som projektchef ansvarar du för projektledning, utifrån ett beställarperspektiv, genom hela produktionsfasen och säkerställer att projekten följer uppsatta mål avseende ekonomi, tid, miljö och kvalitet.

Du ansvarar för att övrig kompetens anlitas utifrån ramavtal eller handlas upp. Du deltar i uppstartsskedet med behovsanalys och planering tillsammans med ansvarig projektutvecklare och förvaltare. En viktig del i ditt arbete blir också att delta i och driva verksamhetsutveckling.

I rollen ingår ansvar för:

 • Upprätta projektplaner och följa upp projektens mål
 • Projektplanering och att leda projekteringsarbetet
 • Upphandling av totalentreprenad
 • Leda och följa upp byggprojekt i produktionsfasen
 • Koordinera och styra externa konsulter och entreprenörer
 • Säkerställa att projekt genomförs enligt gällande lagar, förordningar och krav samt interna regler
 • Projektbudget samt löpande kostnadsuppföljning och rapportering
 • Verksamhetsutveckling

Vi erbjuder dig utmanande, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i ett kreativt arbetsklimat med stora möjligheter att vara med och påverka.

Tjänstens placering är på Slättös huvudkontor i centrala Stockholm.

Ansökan och kontakt

I denna rekrytering samarbetar Slättö med PM Search AB. Kontakta Ebba von Schwerin

(070 751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare information och för att söka tjänsten. Vi vill gärna ha din ansökan bestående av CV och personligt brev så snart som möjligt.

Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.