Psychology of decision making

Fatta beslut vid osäkerhet – psychology of decision making

Vid rekryteringar fattas beslut baserade på bedömningar, både av kommande arbetsgivare och av framtida anställda. Att minska inslaget av osäkerhet i bedömningarna är därför centralt i rekryteringsprocessen.

I rekryteringar och fördjupade personbedömningar är det därför av yttersta vikt att vara medveten om, samt att ha förmågan att se förbi sina förutfattade meningar och ”unconscious bias” för att kunna göra en så korrekt analys och framgångsrik rekrytering som möjligt.

Nobel Prize Conversations

I samband med Nobeldagen vill ESK tipsa om Nobel Prize Conversations, och intervjun med Nobelpristagaren Daniel Kahneman där de bl a samtalar om hur man fattar beslut vid osäkerhet.

https://www.nobelprize.org/nobel-prize-conversations/


Läs gärna (igen) den moderna klassikern ”Tänka snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman.