Sök till Ung ledare 2019 - Samhällsbyggarnas ledarskapsprogram

Programmet syftar till att skapa ett kunskapsutbyte och ett utökat nätverk mellan personer i ledande positioner, experter samt ledande chefer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle.

Allmänt om programmet:

 • Programmet pågår under 2019 och består av 5 träffar samt en avslutningsmiddag.
 • Samtliga träffar hålls i centrala Stockholm
 • Programmet är utformat som ”Lärande av varandra”, dvs. deltagarna diskuterar utmaningar, problem,   möjligheter och liknande inom gruppen.
 • Föreläsningarna hålls dels av ledande chefer inom sektorn som delger sina egna erfarenheter i ämnena och dels av externa experter. Föreläsningarna varierar från att vara inspirerande till mer hands-on.
 • Varje träff innehåller övningar och mingel för att deltagarna ska lära känna varandra.

Ledande chefer inom branschen kommer bland annat tala om:

 • Hållbarhet
 • Ansvarsfulla affärer
 • Karriärutveckling
 • Ledarskap
 • Styrelsearbete
 • Kommunikation

Information om träffarna

Inför varje sammankomst:

Kommer deltagarna att få information om förberedelse samt hemuppgift och förslag på läsning.

Sociala medier:

Vi har en facebookgrupp och en linkedingrupp, där vi även lägger upp all information som vi skickar till er. Där kan ni alltid gå in och se det senaste men även ha kontakt med varandra.

Vad kommer det att handla om?

 • Hållbara affärer och Ledarskap
 • Kommunikation & Retorik för att övertyga
 • Ledarskapsstilar & styrelsearbete
 •  Ekonomi för chefer & rekrytering
 •  Skaffa superstruktur- få mer tid över

Plats:

Convendum Vasagatan 16, Stockholm

Läs mer om Convendum här!

Start:

10 April 2019

Litteratur:

Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar! av David Stiernholm
Ekonomi för chefer av Mikael Carlson och Jonas Bernhardsson
Ingår i kursen och delas ut på plats.

För att bli antagen till programmet för unga ledare vill vi att du:

Med dina erfarenheter och din personlighet, kan bidra till gruppen på ett bra sätt. Därför önskar vi att du som är chef/ledare idag eller har ambitionen av att vara chef/ledare i framtiden söker till programmet.

Målgruppen för programmet är personer som är mer i början av sitt ledarskap. Förra perioden så bestod gruppen av personer som vill utvecklas mot en ledarroll samt av personer som redan haft personalansvar under några år. Även personer som haft ett arbetsledande ansvar men utan det formella personalansvaret deltog. Ålder är inte ett urvalskriterium.

Ansökan ska innehålla:

CV och personligt brev (max en A4) som besvarar frågan: Varför vill du gå programmet?
Besked på ansökan lämnas inom 1 vecka.
Skicka in din ansökan till ebba@pmsearch.se

Pris
Kostnaden för programmet är 17 900 kr exklusive moms. För dig som är medlem i Samhällsbyggarna är kostnaden 14 900 kr exklusive moms. Kostnaden faktureras direkt efter besked om antagning till ledarskapsprogrammet. Litteratur samt avslutningsmiddag och diplom ingår.Passa på att bli medlem i Samhällsbyggarna här!
Frågor
För frågor kring programmet är du välkommen att kontakta Ebba von Schwerin, ebba@pmsearch.se, som kommer att leda programmet eller Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna, sara.haasmark@samhallsbyggarna.org.Ämnena kan komma att byta datum, talare kan tillkomma och ändras. Detaljerad information kommer inför varje tillfälle. Anmälan är bindande vid ansökan till programmet. Platsen kan överlåtas.Kommentarer från tidigare deltagare