Styrelseledamot inom Health Tech (SaaS)

Aurora Innovation har hjälpt organisationer och verksamheter att öka sin tillgänglighet i över 20 år. Med fokus på hälso- och sjukvården driver Aurora Innovation utvecklingen framåt inom digitalisering av patientflödet. Tillsammans med hälso- och sjukvården sätter Aurora Innovation patienten i fokus och möjliggör morgondagens vårdmöten, idag.

Koncernen omsatte 114 msek år 2020, och prognostiserad omsättning för 2021 är 130–150 miljoner kr. Bolaget har 80 medarbetare inom utveckling, sälj, marknad och kundservice på huvudkontoret i Uppsala samt dotterbolag i Finland, Nederländerna och Spanien. Aurora Innovation har cirka 3 000 molnbaserade installationer hos kunder runt om i Europa och arbetar aktivt med att bredda marknaden.

Läs mer om Aurora Innovation på aurorainnovation.com.

Framtid

Aurora står väl rustade för att fortsätta utvecklingen av konkurrenskraftiga lösningar som möjliggör ökad tillgänglighet och minskade tidsförluster.

Aurora fortsätter den internationella expansionen, förbättrar produktens skalbarhet samt utvecklar lösningar genom en djup förståelse för hur uppdragsgivarnas behov förändras till följd av bl a demografi och digitalisering.

Förväntad kompetens

Vi vill förstärka styrelsen med en ledamot som har erfarenhet från att ha lett ett företag i tillväxt inom Tech/SaaS-industrin, gärna redan från start-up fasen, och med expansion på nya marknader i Europa.

Vi värdesätter om du har god kännedom inom denna industri samt insikt i de utmaningar och möjligheter den nya digitala tekniken ger kopplad till affärsnyttan, samt förmåga att förstå företagets verksamhet både från ett teknik- och affärsperspektiv.

Då en väsentlig del av vår expansion och försäljning på de nya marknaderna kommer att ske via säljpartners ser vi gärna att du har erfarenhet att denna go-to-market modell. Partnerskapsbyggande är en viktig del i vårt fortsatta strategiska arbete.

Kontakt

Kontakta Ebba von Schwerin för ytterligare information.

Tel 070 751 09 01

E-post ebba@pmsearch.se