Ta del av inspelade pass från Samhällsbyggnadsdagarna

Framtidens bostadsmarknad – VD:arnas spaningar i en osäker tid

En social bostadssektor i Sverige?

Anna Granath Hansson, teknologie doktor i fastighetsvetenskap, KTH

Från Push till Pull

Ett samtal mellan filmaren Fredrik Gertten, miljöpartist Karolina Skog och samhällsanalytiker Oliver Tovatt.