Transaktionschef till Hemsö (avslutad)

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och landsting, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet.

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.

Vi har 120 medarbetare placerade på huvudkontoret i Stockholm, regionkontoren i bla Malmö, Göteborg och Västerås. Hemsö har även kontor i Berlin och Helsingfors.

Besök hemso.se för ytterligare information!

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick 31 december 2019 till 55 mdr och hyresintäkterna under året var 3 mdr.

Transaktionschef

Transaktionschefen leder avdelningen Strategi och Transaktion och ansvarar för att driva fastighetsaffärer som på bästa sätt bidrar till Hemsös målsättningar.

Affärerna innebär vanligtvis projektinslag och är ofta kombinationsaffärer. Det är många kommunaffärer och en stor andel ”off-market”. Transaktionschefen tillsammans med sitt team samarbetar integrerat inom Hemsö med projektutveckling, förvaltning, VD och den internationella verksamheten i Tyskland och Finland.

I ansvaret ligger att aktivt arbeta med omvärldsbearbetning och bygga goda relationer med aktörer i marknaden.

Transaktionschefen har personalansvar för fyra medarbetare, är med i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.

Hemsö är transaktionsintensivt och gör många och olika affärer i varierande storlekar. De senaste 12 månaderna har Hemsö genomfört affärer för ca 10 mdr.

Erfarenhet

Det är av stor vikt att du har erfarenhet av att självständigt driva fastighetstransaktioner med goda resultat. Hemsö värdesätter erfarenhet av transaktioner som innefattar projektutveckling, kombinationsaffärer samt erfarenhet av affärer med kommuner eller annan offentlig sektor.

Troligtvis har du erfarenhet från fastighetsägarsidan och en bred förståelse för fastighetsinvesteringar.

Hos Hemsö erbjuds du möjligheten att stärka din kompetens inom transaktion och fastighetsinvesteringar, att bygga värde i ett fastighetsägande bolag, samt av att utvecklas inom ledarskap.

Personliga egenskaper

Som person har du goda ledaregenskaper och vilja ta ett stort ansvar för att gemensamt uppnå bolagets mål. Du är affärsmässig och proaktiv, har en stark analytisk förmåga, ställer höga krav på kvalitet samt har ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som är duktig på att bygga och bevara relationer genom att vara engagerande, intresserad, pedagogisk och en god lyssnare.

Ansökan och kontakt

I denna rekrytering samarbetar Hemsö med PM Search AB. Kontakta Ebba von Schwerin (070 751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare information och för att söka tjänsten. Vi vill gärna ha din ansökan bestående av CV och personligt brev så snart som möjligt, dock senast 1 mars 2020.