VD till BFAB (avslutad)

STF Ingenjörsutbildning meddelade 2018-02-02 att Frida Palmgren har rekryterats till STF Ingenjörsutbildning som chef för affärsområdet Bygg, Fastighet och Ledarskap. Dessutom axlar Frida rollen som VD för BFAB. Frida kommer närmast från Fastighetsägarna Service där hon varit HR-chef.

– Jag talar för både min, styrelsens och företagets vägnar när jag säger att vi är mycket glada att Frida nu tillträder. Fridas bakgrund och nätverk som HR-chef i fastighetsbranschen kombinerat med hennes affärsmässiga drivkrafter och såväl strategiska som operativa förmåga gör henne helt rätt för det här uppdraget säger Per Lindblad, VD STF Ingenjörsutbildning.

Frida Palmgren kommer i sitt uppdrag att fokusera på affärsutveckling, partnerskap och utveckling av produktutbud. I uppdraget ligger också att ta tillvara utvecklingsmöjligheter genom t ex ökad digitalisering och geografisk expansion tillsammans med övrig organisation.

– Det känns fantastiskt att få komma till en verksamhet som bedrivits framgångsrikt och stabilt med en historia som går tillbaka till 30-talet! Kompetensutveckling och vidareutbildning har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att tillsammans med medarbetare, föreläsare och partners vidareutveckla verksamheten. Vi ska fortsätta vara det självklara valet för vidareutbildning inom bygg- och fastighetssektorn för såväl nutida som nästa generations yrkesverksamma.

Frida Palmgren tillträdde den 1 februari 2018.