VD till IQ Samhällsbyggnad (avslutad)

Vi söker en VD som ska fortsätta att utveckla IQ Samhällsbyggnad i linje med visionen att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. VD driver verksamheten för att på bästa sätt överbrygga glapp i innovationsprocessen genom att sammanföra forskarsamhälle, näringsliv och myndigheter.

Ansvar och arbetsuppgifter

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation och VD ansvarar för att vårda och utveckla relationer med befintliga och potentiella medlemmar. I uppdraget ligger att samla och mobilisera branschen och genom tät dialog med medlemmarna säkerställa nyttiggörande så att kunskap kommer till nytta.

En viktig arbetsuppgift för VD är att påverka forskningspolitiken för att främja forskning, innovation och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Det innebär bland annat nära kontakt med politiker, myndigheter och forskningsfinansiärer samt att representera IQ Samhällsbyggnad i olika forum och sammanhang.

VD arbetar med att utveckla strategiska samarbeten. IQ Samhällsbyggnad samordnar flera stora och långsiktiga forsknings- och innovationsprogram samt driver korta utvecklingsprojekt tillsammans med olika aktörer.

VD ansvarar för den operativa verksamheten samt styrelserelaterade arbetsuppgifter. IQ Samhällsbyggnad har idag 14 medarbetare med bred kunskap från samhällsbyggnadssektorns olika delar. Verksamheten omsätter 20 msek. VD rapporterar till styrelseordförande.

Din erfarenhet

Vi söker dig vars erfarenhet spänner över näringsliv, forskning och politik. Det är viktigt att ha en god kännedom om samhällsbyggnadssektorn och hur sektorn fungerar för att kunna skapa förtroende och representera hela medlemsgruppen. Likväl är det väsentligt att vara utvecklingsorienterad, nyfiken och lyhörd för samhällets utveckling i stort. Att ha arbetat med innovationsprocessen och ha erfarenhet av hur ny kunskap implementeras i affärsutveckling är meriterande.

Vi ser att du har erfarenhet av personalansvar med goda ledaregenskaper och att du motiveras av att möjliggöra att medarbetarna och verksamheten utvecklas gemensamt.

Du är kommunikativ, har ett starkt intresse för samhällsbyggnadsfrågor och omvärldsbevakning, drivs av utveckling, och trivs i en företagskultur som präglas av kunskap och samverkan.

Ansökan

IQ Samhällsbyggnad samarbetar med PM Search i denna rekrytering. För ansökan och ytterligare information, kontakta Ebba von Schwerin på 070-751 09 01 eller ebba@pmsearch.se. Vi ser fram emot din ansökan snarast, dock senast 16 november 2018.