VD till SBUF (avslutad)

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling. SBUF har som ändamål att verka för utveckling av byggprocessen så att bättre förutsättningar skapas för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. SBUF är en ekonomisk förening med fem medlemmar; Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Byggnads, Ledarna och Seko.

2018 disponerade SBUF 53 miljoner kronor för branschinriktad utveckling och forskning. SBUF sitter i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. Besök gärna sbuf.se för ytterligare information.

Under hösten lämnar Ruben Aronsson VD-posten efter 13 år, och SBUF söker därmed VD.

utveckla samhällsbyggnadssektorn genom forskning och utveckling

SBUF verkar i det inspirerande mötet mellan medlemmarnas verksamhet och forskning och utveckling. Som VD på SBUF ges stora möjlighet att vara i ett brett sammanhang och med goda resurser kunna utveckla samhällsbyggnadssektorn genom forskning och utveckling.

UPPDRAG OCH MÅLSÄTTNING

VD ska säkerställa SBUFs tre huvudområden:

  • att ekonomiskt stödja forskning och utveckling i överensstämmelse med ändamålet vid i första hand medlemsföretag, men även vid universitet, högskolor och andra forskningsorgan
  • att informera i första hand medlemmar om pågående verksamhet och uppnådda resultat
  • att stimulera till debatt och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och forskare angående utvecklingsfrågor av gemensamt intresse

VD ska verka för att optimera medlemsnyttan för SBUF:s medlemmar, samt deras medlemsföretag, genom att än mer ta en proaktiv och utåtriktad roll vad gäller forskning, innovation och utveckling inom branschen.

Vidare är det viktigt att säkerställa spridning av resultat från SBUF-finansierade projekt samt skapa förutsättningar för att öka nyttiggörandet och implementering av resultat hos medlemmarna.

ARBETSOMRÅDEN

Forsknings- och utvecklingsarbete

  • driva utlysnings- och ansökningsprocessen, löpande uppföljning och spridning av resultat

Kommunikation och omvärldsbevakning

  • Initiera och driva aktiviteter såsom event, nätverkande, samarbeten samt driva påverkansarbete

Föreningsarbete

  • Rapportering till styrelsen, förbereda styrelsemöten, arbeta med utskotten samt ansvara för protokoll

Kansli

  • Leda kansliets arbete med personalansvar för två medarbetare och samarbete med externa konsulter

Profil

SBUF söker en person som är engagerad i utveckling av samhällsbyggnadsektorn, och som har god kännedom om bygg- och installationsföretagens verksamhet och utvecklingsbehov.

Du har en kommunikativ förmåga och kan vara en röst för bygg- och installationssektorns egna forsknings- och utvecklingsarbete och skapa nya sätt att verka. Vi ser att du har ett brett kontaktnät i bygg- och installationssektorn liksom akademien och samhället.

Det är viktigt att kunna sammanställa, bearbeta och förankra medlemmarnas och medlemsföretagens idéer och synpunkter på SBUF:s verksamhet till långsiktigt hållbara strategier tillsammans med styrelsen.

Vi söker dig med god insikt i innovationsprocessen och som motiveras av SBUFs vision att möjliggöra forskning och utveckling för att möta samhällets utmaningar och stärka branschens konkurrenskraft.

Du är civilingenjör, och det är meriterande med erfarenheter från forskning inom samhällsbyggnad.

Kontakt och ansökan

SBUF samarbetar med PM Search AB i denna rekrytering. Kontakta Ebba von Schwerin (070 751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare information och för att söka tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 3 juni 2019.