VD till uppbyggnaden av fastighetsbolag (avslutad)

VD sökes till uppbyggnaden av ett välfungerande och framgångsrikt aktivt fastighetsbolag inom kontorsfastigheter i Sverige.

VD ansvarar för att bygga upp bolaget och väljer därmed placeringsort.

avsevärt större fastighetsbolag

Torslanda Property Investment AB (publ) äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 i Göteborg.

Vid extra bolagstämma 22 augusti 2019 fattades beslut att godkänna transaktionen att Söderport Holding AB som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, via dotterbolag överlåter 6 fastigheter i Torslanda till Torslanda Property Investment AB.

Förvärvet gör TPI till ett avsevärt större fastighetsbolag med förbättrad riskspridning och ökad intjäningsförmåga som följd. TPI:s fastighetsvärde ökar från 650 miljoner kronor vid utgången av 2018 till 3,0 miljarder kronor. Bolagets hyresvärde stiger från 51 miljoner kronor vid utgången av 2018 till 223 miljoner kronor och antalet hyresavtal ökar från 4 till 41 samtidigt som den genomsnittliga återstående hyresdurationen ökar från 5,5 till 6,9 år.

Förvärvet beräknas öka förvaltningsresultatet till 18,70 kronor per TPI-aktie vilket motsvarar en ökning med 19 % i förhållande 2018 års utfall för TPI.

Genom transaktionen skapas förutsättningar för TPI att utvecklas till ett aktivt fastighetsbolag med inriktning mot liknande kontorsfastigheter.

Målsättningen är att TPI ska bygga upp en egen förvaltningsorganisation för att kunna utvecklas till ett självständigt fastighetsbolag. Söderport avser att helt eller delvis successivt överlåta sitt aktieinnehav i TPI till sina aktieägare alternativt till dessas aktieägare.

Se vidare på torslandapropertyinvestment.com.

VDs uppdrag

VD ansvarar för att utveckla TPI till ett framgångsrikt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella kontorsfastigheter i enlighet med befintligt bestånd.

VDs uppdrag är att med djup förståelse för svensk fastighetsmarknad, identifiera TPI:s möjligheter och konkretisera hur dessa ska realiseras genom att i en affärsplan formulera investeringsstrategi och finansiella mål, med syfte att bygga värde och maximera aktieägarnas avkastning.

Efter att affärsplanen har fastställts kommer VD att fokusera ytterligare på affärsutveckling. Affärskritiskt för bolaget är VDs förmåga att hitta och göra affärer samt att allokera finansiering på ett klokt sätt.

Vidare ansvarar VD för att utveckla och bygga upp organisationen. TPI har i nuläget ingen fast organisation varmed VD har möjlighet att besluta om organisationens utformning och placering av TPI:s kontor i Sverige.

Din profil

TPI söker en person med ett stort engagemang och vilja att bygga upp ett välfungerande och framgångsrikt bolag. Det är viktigt att kunna visa på att framgångsrikt ha drivit affärer och åstadkommit resultat, särskilt meriterande inom fastighetsinvesteringsverksamhet.

Erfarenheter och personliga egenskaper

Lämplig kandidat har stort intresse för svensk fastighetsmarknad med övergripande erfarenhet från förvaltning, finansiering, investering samt transaktion. Det är viktigt att vara receptiv och ha erfarenhet av att ha snabbt skaffa sig insikt och förståelse för nya områden.

Kandidaten har ett välutvecklat affärssinne, mycket god analytisk förmåga och en stark genomförandekraft. Den kandidat som sökes har ett tydligt driv, dvs är ihärdig, beslutsfähig och möjlighetsorienterad. Det är mycket viktigt att ha god förmåga att hitta lösningar, hantera osäkerhet och komma igen vid motgångar.

VD på TPI har goda ledaregenskaper, stark integritet och inger förtroende.

Kontakt och ansökan

Kontakta Ebba von Schwerin (070 751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare informaion och för att söka tjänsten.