Arkiv | Nyheter

Hur säkrar du den framtida kompetensförsörjningen i ditt företag?

De mest framgångsrika företagen kombinerar rekrytering utifrån med att fostra talanger och ledare själva. Att lyckas med det är nyckeln till att vinna det tuffa kriget som gäller Strategisk kompetensförsörjning – Talent management.

Att lyckas ta tillvara på de anställdas kompetens och talang är grundläggande för att företag ska kunna växa. Vi lever i en tid där humankapitalet blir allt viktigare –större ansvar läggs på individen och komplext problemlösande.

Att upptäcka och fostra de medarbetare som är extra talangfulla är en viktig pusselbit i ett företags överlevnad. Även om talanger i många fall utmärker sig genom sin förmåga att ta egna beslut och driva på, så är det viktigt att företag så tidigt som möjligt involverar sig. Talangens fulla potential nås lättast i ett strukturerat samarbete med arbetsgivaren.

Vi listar här de sex viktigaste punkterna för att framgångsrikt ta tillvara på företagets framtidslöften.

# Motivera medarbetare till utveckling som gynnar företaget. Ha en öppen och ärlig dialog där du talar om vad företaget behöver. Hitta vad ni har för gemensamma mål.

# Lyft företagets styrkor. En stark företagskultur underlättar den strategiska kompetensförsörjningen. Talanger vill gärna vara på en arbetsplats med andra talanger – allra helst i kombination med ett starkt varumärke. Det är i många fall viktigare än lön.

# Omfamna ny teknik och skapa delaktighet. Ta hjälp av sociala inlärningsverktyg – medarbetarna får gärna dela med sig av sin egen utvecklingsresa, exempelvis genom lunchföreläsningar, video eller spel. Det finns inga bättre ambassadörer för företaget än talangerna själva.

# Ha en tydlig successionsplanering. Många företag har ingen strategi för vad som händer om personer med nyckelfunktioner slutar. Genom exempelvis traineeprogram kan man ta tillvara på humankapitalet.

# Identifiera företagets nyckelpersoner. Vad driver dessa personer? Fråga dig själv: Vad är du beredd att göra för att behålla dem?

# Definiera företagets karriärvägar. Framgångsrika människor är vill ofta ha en tydlig bild av sin framtid. De behöver veta hur de ökar sin kompetens och avancerar. Studier visar att tydliga karriärvägar är viktigt för många medarbetare.

Fakta:
Talent management går att översätta med Strategisk kompetensförsörjning. Det handlar om att identifiera, utveckla och behålla nyckelpersoner inom företaget.
Det finns flera olika sätt att vaska fram dessa, exempelvis genom traineeprogram eller mentorprogram. Alla har samma syfte: att trygga företagets humankapital.

Moderator på Samhällsbyggnadsdagarna 2018

Även på Samhällsbyggnadsdagarna 2018 modererade Ebba von Schwerin fem seminarier i fördjupningsspåret ”Finans, bostad och politik.

”Social utveckling av utsatta områden – en lönsam investering”, Jorunn Rådberg, Sweco.

”Segregation och stillasittande – hur planerar vi för social hållbarhet?”, Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet.

”Transaktionsmarknaden i Sverige och Norden – siffror, trender och prognoser”, Dan Sandstedt, Newsec capital markets.

”Betonginitiativet – färdplan för klimatneutral betong”, Malin Löfsjögård, VD Svensk betong.

”Business Improvement district (BID) som modell för trygga, säkra och attraktiva stadsdelar – Hur gör man?”, Sandra Jonsson och Joel Berlin, Tyréns.

Alla presentationer finns här: http://www.samhallsbyggarna.org/sb-dagarna/sbdagarna-2018/presentationer-fraan-sbdagarna2018/

Exsead Alliance

PM Search har varit med och grundat nätverket Exsead, Executive Search and Advisory Alliance. Övriga medgrundare och medlemmar i nätverket är ProAstri, People Impact, People Capital Partner samt Re-Source. Syftet är att tillsammans utveckla vår kompetens, stärka geografisk tillgänglighet, bredda expertisen inom ledarutveckling samt ökade konsultresurser.

Exsead Alliance

 

Ansökan till Ung Ledare 17/18 är öppen!

Nu öppnar ansökan till Samhällsbyggarnas program för unga ledare i samhällsbyggnadssektorn ”Ung Ledare 2017/2018”.

Programmet syftar till att skapa ett kunskapsutbyte  och ett utökat nätverk mellan unga personer i ledande positioner, experter samt ledande chefer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle.

Ebba von Schwerin från PM Search kommer att fortsätta att leda programmets sju träffar under hösten 2017 – våren 2018.

Läs mer om programmet här.

 

AllBrightdagen 2016

AllBrightdagen ägde rum för tredje gången. Intressanta diskussioner på scenen med fortsatta rundabordsamtal där PM Search deltog som samtalsledare vid ett av borden. Årets AllBright-pris gick till Kungsleden. Grattis!

 

Samhällsbyggnadsdagarna 2016 – PM Search modererar

Samhällsbyggnadsdagarna äger rum på Waterfront 12-13 oktober 2016.
http://www.samhallsbyggarna.org/samhaellsbyggnadsdagarna/

Ebba von Schwerin, PM Search modererar seminariespåret ”kompetens – behov och utmaningar”.

Bl a kommer vi att få träffa Nils-Gunnar Bergander och Tommy Andersson, vilka har utsetts av bostadsminister Peter Eriksson, och som har till uppgift att se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen för att kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande.

Läs mer om programmet här.

 

Samhällsbyggarnas ledarskapsprogram ”Ung Ledare”

PM Search samarbetar för andra året i rad med Samhällsbyggarnas program för unga ledare i samhällsbyggnadssektorn ”Ung Ledare 2016/2017”.

Programmet syftar till att skapa ett kunskapsutbyte  och ett utökat nätverk mellan unga personer i ledande positioner, experter samt ledande chefer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle.

Ebba von Schwerin från PM Search kommer att leda programmets sju träffar under hösten 2016 – våren 2017.

Första tillfället 25/8 har tema ”Affärer och Ledarskap”. Magnus Meyer, vd WSP Sverige kommer att tala om det som varit en röd tråd genom hans karriär, att utveckla och förändra verksamheter och organisationer kopplat till snabb tillväxt och förvärv.

Läs mer om programmet här.

 

Incluso ny medlem i Michaël Berglund Search Group

PM Search är medlem i nätverket Michaël Berglund Search Group. Fr o m 1 april har vi glädjen att välkomna ytterligare en ny medlem. Incluso är experter på att nå ut och identifiera kandidater med internationell erfarenhet.